Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacy Beleid

Inleiding

Welkom bij Restaurant De Heylige. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Gegevens die wij verzamelen

Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, en adres, indien verstrekt via onze website of tijdens reserveringen.

Gebruiksgegevens: Informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals bezochte pagina's en interacties met onze online diensten.

Technische gegevens: IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Reserveringen beheren: Om uw reservering te bevestigen en te beheren.

Communicatie: Om contact met u op te nemen over uw reserveringen, vragen of verzoeken.

Marketing: Om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, evenementen en nieuws, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Verbetering van onze diensten: Om onze website en diensten te verbeteren op basis van uw feedback en gebruiksgegevens.

Gegevensdeling en openbaarmaking

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:

Dienstverleners: Met vertrouwde derde partijen die ons helpen onze diensten te verlenen, zoals IT-dienstverleners en betalingsverwerkers.

Wettelijke vereisten: Wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om onze rechten te beschermen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Recht op inzage: U kunt een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen.

Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.

Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere dienstverlener.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Restaurant De Heylige

Kasteelstraat 53, 3670 Neerglabbeek

Telefoon: +32 456 55 18 09

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.